Cijfers

De Rand rond Brussel kent een sterke bevolkingstoename en internationalisering. Toch is er maar een beperkt aantal van de niet-Belgen die zich inschrijven voor de lokale verkiezingen.

Enkele cijfers op een rijtje.

  1. Deelname aan de lokale verkiezingen 2006 en 2012

In de gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel heeft zich bij de lokale verkiezingen van 2006 en 2012 gemiddeld 15% van de potentiële EU-kiezers geregistreerd als kiezer.

Schermafbeelding 2017-05-07 om 13.09.19 Het cijfer voor de potentiele niet-EU-kiezers ligt het gemiddelde inschrijvingspercentage lager, namelijk circa 9%.

Schermafbeelding 2017-05-07 om 13.58.52

In vergelijking met de gegevens van 2012 met die van 2006 blijkt dat er heel wat schommelingen tussen de gemeenten zijn, zowel naar omhoog als omlaag, maar gemiddeld genomen is het deelnamepercentage van de afgelopen lokale verkiezingen wel ongeveer hetzelfde als in 2006.

Schermafbeelding 2017-05-07 om 13.59.55

sdfeu

Bron: Www.lokalestatistieken.be

De verhouding van het aantal personen met vreemde nationaliteit dat zich als kiezer heeft ingeschreven bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het aandeel van de ingeschreven kiezers ten opzichte van het aantal potentiële kiezers, naar nationaliteitsgroep is weer te vinden in de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie)

De statistieken met betrekking tot de Belgische en niet-Belgische kiezers, zowel van binnen als van buiten de Europese Unie, zijn eveneens te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, op de volgende link: http://www.contact.rrn.fgov.be/nl/statelc/index.php.

Ter vergelijking:

In Vlaanderen werden 4.787.500 kiezers opgeroepen in 2012 om hun stem lokaal uit te brengen. 4.748.969 van de ingeschreven kiezers hadden de Belgische nationaliteit. Daarnaast schreven 38.531 niet-Belgen zich in om deel te nemen aan de verkiezingen. Daarvan kwamen 32.211 personen uit een andere lidstaat van de Europese Unie (13,89% van het potentiële aantal). Daarnaast registreerden 6.320 personen uit een andere staat zich als kiezer (10,10% van het potentieel).

Bron: Evaluatierapport verkiezingen van 14 oktober 2012 : https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/evaluatierapport-verkiezingen-2012

  1. Bevolkingstelling en prognose in de Rand
  • Het bevolkingsaantal in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en in de Vlaamse Rand kende in de periode 2008 – 2016 een sterke evolutie.

sdfsdeee

In de Vlaamse Rand bedroeg de stijging gemiddeld 6%, al varieert dit cijfer sterk per gemeente.

2008

2016

 

Bron: documentatiecentrum Vlaamse Rand: http://www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1284

  • Volgens prognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering stijgt het aantal inwoners in de Rand in 2030 met meer dan 10% ten opzichte van 2014.

Schermafbeelding 2017-05-07 om 14.04.38

  2014 2030 Verschil %
Asse 31.754 36.297 4.543 14,30%
Beersel 24.496 25.585 1.089 4,40%
Dilbeek 41.034 43.897 2.863 7%
Drogenbos 5.093 5.699 606 11,90%
Grimbergen 36.524 41.515 4.991 13,70%
Hoeilaart 10.630 11.154 524 4,90%
Kraainem 13.570 13.954 384 2,80%
Linkebeek 4.792 4.947 155 3,20%
Machelen 14.271 17.315 3.044 21,30%
Meise 18.569 18.530 -39 -0,20%
Merchtem 15.900 17.476 1.576 9,90%
Overijse 24.643 25.761 1.118 4,50%
Sint-Genesius-Rode 18.005 18.371 366 2%
Sint-Pieters-Leeuw 32.933 37.367 4.434 13,50%
Tervuren 21.321 21.769 448 2,10%
Vilvoorde 41.843 52.465 10.622 25,30%
Wemmel 15.586 17.627 2.041 13%
Wezembeek-Oppem 13.894 14.144 250 1,80%
Zaventem 32.388 37.388 5.000 15,40%
Totaal Vlaamse Rand 417.246 461.259 44.013 10,50%

 

BRON: Studiedienst Vlaamse Regering, http://www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=758

 

  1. Internationaal karakter van de Rand

Het aantal personen met een niet-Belgische nationaliteit steeg de afgelopen jaren (2004-2014) in de Rand tot iets meer dan 14% van de totale bevolking in de Rand.

vre.png

vre p

Dat leert het cijferboek van de Vlaamse Rand 2015, opgemaakt op basis van de cijferreeksen waarover de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) beschikt op 1 augustus 2015.

http://www.briobrussel.be/assets/vlaamserand/kerncijfers/2015-11-17-vlaamse-rand-cijferboek2015.pdf

Op de website www.lokalestatistieken.be zijn meer cijfers rond demografie en nationaliteit per gemeente in de Rand weer te vinden.

 

 

 

 

 

 

Advertenties