Missie

De bevolking in de Rand rond Brussel stijgt.

Het internationaal karakter van de 19 randgemeenten wordt steeds groter.

Toch neemt slechts een klein deel niet-Belgen neemt deel aan de lokale verkiezingen.

Dat is jammer. De gemeente staat als bestuursniveau het dichtst bij de burger. Ze neemt belangrijke beslissingen die elke inwoner en zijn of haar gezin, ongeacht de nationaliteit, direct aangaat. Ze levert vergunningen af, onderhoudt de wegen en het groen. Ze voorziet in kinderopvang en ouderenzorg, vaak richt vaak ook onderwijs in. Ze ondersteunt en bouwt het jeugd, sport en cultureel leven uit.

Daarom is inspraak van elke inwoner belangrijk.

Het is de taak van de overheid, zowel op het federale, het Vlaamse als het lokale niveau, om ervoor te zorgen dat iedere inwoner nauw betrokken wordt bij beslissingen die hem aanbelangt.

Zeker in een context van een sterke bevolkingstoename en internationalisering, is participatie – het laten horen van je stem – door niet-Belgen primordiaal.

Eurorand wil dit onder de aandacht te brengen.

Opdat het beleid hier (verder) aan werkt, nieuwe initiatieven ontplooit en aanmoedigt.

Met als doel de participatie van niet-Belgen aan de lokale verkiezingen in de Rand – en bij uitbreiding heel Vlaanderen – te verhogen.

EuroRand, 9 mei 2017, Europadag – het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_nl

Roby Guns uit Hoeilaart

Wies Herpol uit Wemmel

Filip Moons uit Brussel

Joris Pijpen uit Hoeilaart

Advertenties